A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Науково - методична робота

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки педагогічного працівника

    Якість освітнього  процесу ліцею, його результати певною мірою залежать від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

     З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у ВПЛ здійснюється методична роботу, яка спонукає кожного педагогічного працівника до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим педагогам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

    У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня педагогічного працівника, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи педагогічного працівника, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

      Сучасна школа потребує вироблення нових підходів до організації методичної роботи.

Основними принципами організації методичної роботи у ЗП(ПТ)О є:

демократизація та гуманізація навчального процесу;

цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей ЗП(ПТ)О та напрямків його діяльності ;

організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.

системність та систематичність;

науковість;

оперативність та мобільність;

прогностичність та випереджувальний характер;

оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями методичної роботи є:

організаційно методичне забезпечення програм розвитку ЗП(ПТ)О;

• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів  і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;

• розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури ,  створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, передового

педагогічного та виробничого досвідів;

організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технології тощо;

створення комплексно –методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і практики;

підготовка до атестації педагогічних працівників

 

 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора