A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Тема:" Принципи стильового оформлення презентацій."

Дата: 22.03.2020 23:45
Кількість переглядів: 3239

Мета:
навчальна: навчити учнів оформляти слайди згідно принципу стильового оформлення презентації та основним принципам дизайну слайдів;
розвивальна: розвивати вміння та навички редагувати слайди за допомогою додавання та зміни тексту, розміщення на слайдах графічних зображень, вдалого стильового оформлення та дизайну, естетичний смак;
виховна: виховувати особистість, яка здатна поєднувати знання з різних галузей для успішного розв’язання задач.
Обладнання: програма Power Point, інструкції до практичної роботи, інформатичне лото «Правила техніки безпеки», картки самооцінки.
Очікувані результати
Здобувачi освiти повинні:
пояснювати:
• правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;
• принципи дизайну слайдів презентації;
вміти:
• добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів.
Структура уроку.
Хід уроку

І. Етап орієнтації.

Організаційний момент

Актуалізація.
Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»
1) Щоб запустити програму Power Point необхідно…
2) Щоб створити новий слайд…
3) Щоб створити презентацію з використанням шаблону…
4) Щоб створити презентацію-фотоальбом…
5) Щоб розмістити на слайді новий напис і ввести текст…
6) Щоб вставити об’єкт WordArt потрібно…
7) Щоб вставити малюнок із файлу на слайд …
8) Для вставлення таблиці слід виконати…
9) Фігуру можна вставити таким чином…
10) Формати файлів, у яких зберігаються презентації…
ІІ. Етап визначення мети  
Мотивація вивчення нового матеріалу.

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації становить 15%, зорового – 25%, а їх одночасне залучення підвищує ефективність сприйняття до 65%. У культурах різних народів емоційне й прикладне сприйняття кольору є дуже різним і пов’язане з тривалою історичною традицією. Звідси й розходження у сприйнятті, наприклад, білого і чорного кольорів. У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.
Iснують різноманітнi оформлення презентацій. Кожен із них відрізняється не лише тематикою, рівнем подання матеріалів, насиченістю або відсутністю графіків, а насамперед оформленням. Серед маси вирізняються групи дуже гармонійних і дуже «диких» у кольоровому виконанні презентацій. Але за наявності відповідних інструментів та застосування певних законів будь-яка людина може навчитися добирати нармонійні колірні схеми.
ІІІ. Етап проектування
Сплануємо свою роботу на уроці наступним чином:
Поняття про дизайн.
Композиція презентації.
Колористика.
Практична робота №7. Розробка слайдової презентації.
ІV. Етап організації виконання плану діяльності

Пояснення нового матеріалу 
Поняття про дизайн 

Термін «дизайн» у повсякденному житті трапляється доволі часто. Переглядаючи телепередачу про ремонт квартири, ви чуєте про цікавий дизайн вітальні або кабінету. У репортажі з чергового автошоу репортер захоплено розповідає про інноваційний дизайн нового автомобіля. Афі-ша виставки одягу сповіщає про незвичний підхід до дизайну жіночих суконь відомого кутюр’є.
Як ви вже знаєте з курсу образотворчого мистецтва, дизайн (англ. design – задум, план, проект, ескіз, композиція) – це процес художньо-технічного проектування виробів або їхніх комплексів. Дизайном називають також і результат цього проектування. Людину, що займається дизайном, називають дизайнером. Наприклад, на рисунку 1 подано дизайнерські розробки відомої російської студії Артемія Лебедєва – чашка з ручкою у вигляді символу @ та флеш-накопичувач у вигляді значка папки.
 Незважаючи на те, що дизайн – це творчий процес і, як більшість інших творчих процесів, сильно залежить від індивідуальності автора, його таланту, усе ж таки він базується на ряді принципів, дотримання яких дає змогу створювати якісні продукти. Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися законів композиціїколористики та ергономіки:
?? композиція (лат. compositio – складання, зв’язування) – наука про узгодження складових об’єкта для надання йому зовнішньої приваб-ливості та функціональності, а також і результат такого узгодження;
?? колористика – наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних категорій тощо;
?? ергономіка (грец. Ёесгпн – робота, ньмпт – закон) – наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на осно-ві врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.
Їх вимоги визначають основні принципи дизайну будь-яких об’єктів, у тому числі презентацій і їхніх складових – слайдів.

  Композиція презентації 

Під час розробки композиції презентації слід визначити цілі її створення та призначення. Залежно від цього планується приблизна кількість слайдів і об’єктів, які будуть на них розміщені (зміст презентації). Визначається структура презентації, використання в презентації слайдів різних типів, а також система навігації – переходи від одного слайда до іншого, наявність гіперпосилань та інших елементів керування. Потім переходять до розробки композиції (структури) кожного зі слайдів.
При цьому потрібно враховувати такі властивості композиції:
?? Цілісність – властивість, яка створює у глядача відчуття єдиного цілого. Усі елементи презентації повинні бути чимось зв’язані – єдиним стилем оформлення, єдиним підходом до реалізації анімації, стандартним для даної презентації розміщенням елементів, що повторюються, тощо.
Виразність – властивість, що визначає, наскільки точно подається основна ідея презентації чи окремого слайда. Її високий рівень досягається вмілим використанням контрастних кольорів, зміною форми об’єкта, розміщенням у центрі слайда найбільш важливих об’єктів або вставленням їх у просту геометричну фігуру – круг, овал, квадрат, трикутник.
Динамічність – властивість, яка вказує на швидкість зміни станів об’єкта. Для забезпечення високої динамічності використовують зміну пропорцій окремих об’єктів. Спрямована або видовжена вліво чи вправо форма об’єкта відображає динамічність.
Симетрія і асиметрія – властивості композиції, що вказують на взаємне розміщення об’єктів. Симетричне розміщення об’єктів підкреслює статичність, надійність і гармонійність композиції, а асиметрія – здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність композиції.
Слід зважати на те, що наявність полів у слайда надає відчуття простору, а їх відсутність – зменшує комфортність, створює почуття замкнутості.
Колористика 
Фізіологи та психологи вже давно займаються вивченням дії світла і кольору на фізичний та емоційний стан людини. Для створення ефективної та гармонійної презентації слід правильно вибрати її основний колір. Основний колір для презентації – це колір тла більшості слайдів, який і буде створювати загальний настрій глядача. Під час вибору основного кольору слід зважати на так звану психологічну характеристику кольорів. Вона виражає вплив кольорів на психічний стан людини. Цей вплив може відрізнятися залежно від віку, соціального статусу та настрою людини. Однак у більшості випадків кольори мають таку психологічну характеристику:
Вимоги до врахування особливостей сприйняття кольорів і форм
- Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий)
- Деінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, спричиняють сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, сирьо0зелений, зелений).
- Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.
- Поєднання двох кольорів – кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).
- Найкраще поєднання кольорів шрифту й фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.
- Кольорова схема має бути одноковою для всіх слайдів.
- Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.
- Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам’ятовуються.
- Будь-який другорядний об’єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття, відвертає увагу, порушує її динаміку.
 Як правило, в кольоровій гамі презентації використовується 2–3 кольори. Можуть також використовуватися 2–3 кольори, що є відтінками основного і додаткових кольорів.
Складовою кольорової гами презентації і кожного зі слайдів є колір символів тексту. У правильному доборі кольорів символів тексту може допомогти таблиця, що відображає рівень розпізнавання (читабельності) тексту на певному тлі (табл.).
Звичайно, слід зважати на те, що кольори можуть різними людьми сприйматися по-різному. Разом з тим існує закономірність – чим контрастніший текст від тла, тим краще він читається.

Стильове оформлення презентацій 

Користувач під час створення нової презентації на основі шаблону або існуючої презентації вибирає і певний стиль її оформлення. Як вам уже відомо, під стилем ми розуміємо сукупність значень властивостей різних об’єктів. Відповідно стиль оформлення слайда задає формат символів (шрифт, розмір символів, накреслення, ефекти, колір тощо); формат тла (колір, наявність, розміщення та вид графічних об’єктів); додаткові кольори; формат графічних та інших об’єктів.
У будь-який момент роботи над презентацією користувач може змінити стиль її оформлення. Для цього використовуються так звані теми презентації. Професійні дизайнери – розробники тем враховували основні принципи дизайну слайдів, і тому користувачу-початківцю PowerPoint 2007 з метою уникнення помилок краще використовувати вже існуючі теми.

Для використання певної теми оформлення презентації слід виконати такий алгоритм:

Створити нову презентацію одним з відомих вам способів або відкрити існуючу.
Вибрати на Стрічці вкладку (Дизайн)Конструктор.
У групі Теми  вибрати в списку потрібну тему оформлення.
Вибравши певну тему, користувач у подальшому може змінити кольори, шрифти ефекти  та  стилі  тла.  Для  зміни  кольорової гами оформлення слайдів слід викона ти  Конструктор  ? Теми  ? Кольори  і  в  списку з наборами кольорів вибрати потрібний
Для   зміни   шрифтів,   що   використовуються  для  заголовків  і  для  основноготексту в презентації, слід послідовністю дій Конструктор ? Теми ? Шрифти відкрити список з наборами шрифтів і в цьому списку вибрати потрібний.
Змінити оформлення презентації можна також змінюючи тло слай-дів. Для цього використовують елементи керування групи Тло на вклад-ці Конструктор. У цій групі два елемента керування – кнопка відкриття списку Стилі тла та прапорець Приховати зображення тла. Вибір кнопки відкриває список із 12 зразків оформлення тла презентації, а встановлення позначки прапорця приховує графічні об’єкти (лінії, фігу-ри, рисунки), які є елементами оформлення тла. Розширені можливості з налаштування тла слайдів презентації користувач може отримати, від-кривши вікно Формат тла 
Аналогічно текстовому процесору Word 2007, у PowerPoint 2007 ко-ристувач може розробити власні теми оформлення слайдів презентації, визначивши для них набори кольорів, шрифтів і стилі тла, та зберегти їх для подальшого використання.

Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д.Льюїсом)
- Кожен слайд має відображати одну думку.
- Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
- Рядок має містити 6-8 слів.
- Всього на слайді має бути 6-8 рядків.
- Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
- Дієслова мають бути в одній часовій формі.
- Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайда.
- У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
- Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації.
- Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше ніж чротири.
- Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
- Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
Закріплення нового матеріалу та формування навичок.
1. Повторення правил техніки безпеки.

«Інформатичне лото»
 

Відстань від очей до екрана має бути 10-20 см

Готуючись до роботи з комп’ютером, наведи лад на столі

Не можна заходити й перебувати у комп’ютерному класі без вчителя

Не можна чіпати дроти

Тримай комп’ютер в чистоті

Сядь зручно: спину тримай рівно, ноги постав на підлогу.

Не став лікті на клавіатуру, нічого не клади на неї.

Задню панель монітора та системного блоку можна торкатися.

Учням можна відчиняти шафи живлення і комп’ютери як тоді, коли ЕОМ працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

Клавіатуру можна покласти на коліна

Можна торкатися пальцем екрану.

Починати роботу можна без вказівки викладача

На комірку, у якій правильне висловлювання потрібно покласти зелену фішку, на комірку, у якій неправильне висловлювання – червону фішку
V.  Практична робота.
VI. Контрольно-оціночний етап
Домашнє завдання.
1)Закінчити оформлення презентації.
2) Опрацювати в підручнику 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора