A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Урок №31

Дата: 24.05.2020 12:22
Кількість переглядів: 237

Урок №31

Тема:  «Поняття про дегазацію дезактивацію, дезінфекцію та їх проведення»

При вирішенні завдань щодо підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання (ОГ) у надзвичайних ситуаціях (НС), персонал ОГ має бути готовим до організації та здійснення заходів щодо знезаражування транспортних засобів, дорожньо будівельної техніки та забруднених поверхонь наявними силами і засобами.

Дезактивація здійснюється механічним способом. ЇЇ проводять, знімаючи верхній забруднений шар поверхні, змітаючи забруднення (при цьому доцільно використовувати пилососи), змиваючи радіоактивні речовини. Для підвищення ефективності змивання використовують кислоти, луги, фосфат натрію, трилон Б, щавлеву та лимонну кислоти, солі цих кислот, аміачну воду (20-24%), водні розчини мила (50 г мила на 10 л води), водні розчини (0,3%) синтетичних миючих засобів (пральні порошки).

Територію з твердим покриттям дезактивують, змітаючи попередньо зволожений радіоактивний пил, після цього миють, як правило, застосовуючи спеціальну техніку.

Радіоактивний пил та забруднена вода повинні підлягати переробці на спеціальних комбінатах та подальшому захороненню.

Територію без твердого покриття дезактивують шляхом видалення ерхнього шару ґрунту товщиною 5-10 см, а взимку верхнього шару снігу 5-20 см. Зрізаний грунт чи сніг відвозять в спеціально відведені місця для захоронення.

Дегазація здійснюється хімічним, фізичним, механічним та змішаним способами.

Хімічний спосіб дегазації полягає в проведенні ОР в неотруйні продукти за допомогою хімічної реакції.

Фізичний спосіб – в руйнуванні ОР високою температурою, в вивітрюванні ОР з зараженої поверхні або ж змиванні їх за допомогою палива або органічних розчинників.

Механічний спосіб полягає у вилученні зрізанням зараженого шару землі, снігу, фуражу, продуктів харчування.

Змішаний спосіб дегазації полягає в поєднанні вищенаведених способів.

Територію з твердим покриттям дегазують сухим хлорним вапном, згодом поливаючи його водою, ґрунтові площадки після застосування хлорного вапна (0,2-0,3 кг/м ) перекопують на глибину 3-5 см або засипають шаром ґрунту 8-10 см. Зимою знімають верхній шар снігутовщиною 5-20 см.

Дезинфекція здійснюється хімічним, фізичним, фізико-хімічним та механічним способами.

Хімічний метод полягає у знищенні мікробів та токсинів хімічними (дезинфікуючими) препаратами.

Фізичний спосіб – знищення високими температурами.

Фізико-хімічний – поєднання високої температури з парами формаліну в спеціальній камері.

Механічний – відловлювання гризунів пастками та мишоловками з наступним знищенням.

3.Спецобробка людей, техніки.
Спеціальна обробка включає:

санітарну обробку особового складу тобто, людей;

дезактивацію, дегазацію та дезинфекцію техніки, обладнання, одягу, засобів індивідуального захисту та іншого майна.

В залежності від обставин, наявності часу та засобів, спецобробка може виконуватись частково або ж у повному обсязі.

Часткова спецобробка поєднує часткову санітарну обробку особового складу з частковою дезактивацією, дегазацією та дезинфекцією техніки та обладнання.Вона проводиться відразу після зараження ОР та БЗ, а під час зараження РР на протязі 1-ї години безпосередньо в зоні зараження й проводиться (повторюється) після виходу з цієї зони.

Алгоритм часткової санітарної обробки: •

вилучення радіоактивних речовин з відкритих ділянок тіла, одягу, засобів захисту, окрім того – витрушуванням або збирання пилососом

знезаражування (вилученні ОР та БЗ) на відкритих ділянках тіла, окремих ділянках одягу та засобів захисту з використанням ІПП-8.

Увага! Під час проведення часткової санобробки в зоні радіоактивного зараження, засоби індивідуального захисту не знімають.

Алгоритм проведення санобробки на зараженій місцевості:

спочатку знімають засоби захисту (окрім протигазу), витрушують їх, або протирають ганчір’ям змоченим водою (дезактивуючими розчинами),

не знімаючи протигазу змітають РР з одягу, пальто чи верхній одяг знімають і вибивають.

спорядження і взуття обмітають чи потирають зволоженим ганчір’ям (дезинфікуючим розчином).

чистою водою змивають відкриті ділянки тіла, зовнішню частину протигазу та знімають його.

миють чистою водою лице, полощуть рот та горло. У разі недостатньої кількості води ділянки тіла та протигаз протирають тампоном (рушником, носовою хусткою) змоченими водою. Взимку одяг та взуття можна знезаражувати протираючи незараженим снігом. При зараженні людей капельно-рідкими ОР необхідно не знімаючи протигаз негайно здійснити обробку відкритих ділянок тіла (шкіри), заражених ділянок одягу та взуття, а також зовнішньої сторони протигазу. Таку обробку необхідно здійснювати з використанням індивідуального протихімічного пакету.

Алгоритм проведення санобробки при зараженні БЗ

не знімаючи протигаз, змітаючи та струшуючи вилучити БЗ, що осіли на одязі та взутті. Якщо сприяють обставини пальто і піджак знімають і струшують (роздягатися потрібно так, щоб відкритими ділянками тіла не торкатися зовнішньої (зараженої) сторони одягу).

за допомогою ІПП-8 обробляють зовнішню частину протигазу. При одночасному зараженні РР, ОР, БЗ в першу чергу знезаражують ОР, що потрапили на шкіру та одяг, а потім вживають заходів, що передбачені з знезараження РР та БЗ.

у разі відсутності ІПП-8 під час часткової санобробки потрібно використовувати воду та мило.

Часткова спеціальна обробка техніки, транспорту, одягу та взуття, а також ЗІЗ складається:

при зараженні РР з вилученням останніх з усієї зараженої поверхні (змітання, змивання);

при зараженні РВ (БЗ) – з обробки тих ділянок поверхні, до яких доводиться торкатись в процесі роботи.

Знезаражування транспорту здійснюється екіпажем та спеціалістами.

Повна спеціальна здійснюється в усіх випадках зараження людей та техніки капельно-рідинними ОР, після проведення РіНР або інших робіт на заражених ділянках місцевості, при зараженні або підозри у зараженні населення БЗ і складається з:

повної санітарної обробки людей;

повної дезактивації, дегазації, дезинфекції техніки, транспорту, одягу, взуття та ЗІЗ.

Повна санітарна обробка здійснюється на санітарно-обмивочних пунктах (СОП) або на майданчиках санобробки, що розгортається у польових умовах.

Схема пункту санітарної обробки:

1 – місце прийому документів та коштовностей; 2 – роздягальне відділення; 3 – обмивальне відділення; 4 – одягальне відділення; 5 – місце видачі документів та коштовностей; 6 – ДДА; 7 – водозабірний колодязь; 8 – водовідвідна канава; 9 – склад чистого одягу; 10 – лікарі, 11-річка.

При радіоактивному зараженні повна санобробка здійснюється тільки в тому випадку, коли зараження тіла перевищує 50 Мр/год і полягає в ретельній обмивці всього тіла теплою водою з милом, заміни білизни, а в разі необхідності і одягу.

Санобробка, що була проведена після 10-12 год. практично неефективна.

Повна спецобробка техніки та транспорту здійснюється на станціях знезараження транспорту (СЗТ) і включає в себе:

При зараженні РР у змиванні останніх дезактивуючими розчинами або водою з одночасною обробкою поверхні щітками дезактивуючих комплектів, обробка продовжується до досягнення встановлених норм (200 Мр/год);

При зараженні ОР і БЗ – у повному знезараженні поверхні спеціальними розчинами з частковою, або повною розробкою техніки з наступною чисткою та її змащенням.

Структурна схема станції знезаражування техніки

Л А Н К И

с к а д л а н о к

Всього особового складу на СЗТ – 21 чол.

Орієнтовані можливості СТЗ за 10 год. роботи:

дезактивація автомобіля струмом води – 50 одиниць

витирання поверхні автомобіля змоченим ганчір’ям – 30 одиниць

одна машина обробляється однією ланкою (2 чол.) за 25-30 хвл.

Алгоритм знезаражування транспортних засобів:

А.Ппід час дезактивації:

Змиванням струмом води (15 л/м2 поверхні автомобіля) і витирання внутрішнім поверхонь ганчір’ям змоченим у паливі;

Обробка автомобіля дезактивуючим розчином (3 л/м2) з бронстбойтів зі щітками та витиранням внутрішньої поверхні ганчір’ям змоченим у паливі;

Обробка автомобілів паро-газо-рідинним струмом теплових машин;

Витирання ганчір’ям змоченим у паливі або дезактивую чому розчині.

Б. під час дегазації (дезинфекції):

Обробка заражених автомобілів дегазуючими (дезинфікуючими) розчинами за допомогою розпилювачів з щітками (0,5 л/м2). Вся поверхня обробляється однаково.

Змиванням ОР з зараженої поверхні за допомогою палива (у разі відсутності дегазуючих розчинів).

Увага! При одночасному зараженні техніки ОР і РР спочатку здійснюється дегазація, а дезактивація здійснюється після контролю на радіоактивне зараження. Якщо зараження буде більше 200 мр/год – дезактивують, при меншій зараженості РР дезактивацію не проводять.

Після обробки техніка поступає в район очікування, звідти вона надходить до своєї автоколони.

Алгоритм повної спецобробки автотранспорту:

Підготовчи роботи

автомобіля становлять на естакаду радіатором проти вітру

з автомобіля знімають тент і відправляють на ділянку знезаражування тентів

звільняють автомобіль від вантажу або ослонів (у разі необхідності їхнього знезаражування).

кузов і ходову частину за допомогою лопат і скребків чистять від брухту.

Після виконання вищенаведених підготовчих робіт:

автомобіль обробляють спеціальними (дезактивуючи ми, дегазуючими чи дезинфікуючими) розчинами, чистою водою або розчинниками (бензином, керосином, дизпаливом).

поверхня автомобіля обробляється таким чином: спочатку радіатор, капот, кабіна (зверху і по боках), кузов автомобіля і в останню чергу ходова частина.

Увага! У зв’язку з тим, що обробку здійснюють 2 людини (ланка), то кожний обробляє свою половину.

Після завершення спецобробки, машина переміщується на чисту половину майданчика, де здійснюється контроль повної спецобробки, витирання, чистку, змащування окремих агрегатів та вузлів, закріплюються сидіння або завантажується вантаж, надягається тент і т.п. З чистої половини машина надходить до виконання розпоряджень і завдань.

 

Підручник: Матеріапи

 

Домашне завдання:
Відповісти на запитання з записами в зошиті: 

  • Для чого потрібна дегазація?
  • В яких випадках проводять дезактивацію ?

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора