A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Положення про методичні комісії Великоновосілківського професійного ліцею

Дата: 30.09.2022 10:00
Кількість переглядів: 280

 

Положення

про методичні комісії

Великоновосілківського професійного ліцею

 

1. Загальні положення

1.1.Методичні комісії (МК) – одна з колективних (групових) форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагога та є структурним підрозділом методичної служби професійно-технічного навчального закладу.

1.2.Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів виробничого навчання певного предмету (професії) або споріднених предметів (груп професій). Можливе створення міжпредметних (міжпрофесійних) циклових комісій у випадку, коли в ЗП(ПТ)О менше трьох викладачів або майстрів виробничого навчання певного предмету (професії).

1.3.Методичні комісії створюються на навчальний рік. Керує роботою методичної комісії голова, який обирається членами методичної комісії з числа досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання. Він планує і організовує діяльність методичної комісії продовж навчального року. Персональний склад методичної комісії, а також кандидатура голови комісії затверджуються наказом директора на початку навчального року.

1.4.Засідання методичної комісії проводяться один раз в два місяці.

1.5.План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік, затверджується заступником директора.

1.6.Уся діяльність методичної комісії здійснюється за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу. Передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня педагогічних працівників і реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.

1.7.Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.8.У своїй роботі методичні комісії підзвітні методисту.

2. Завдання методичної комісії

2.1. Удосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного,  методичного і фахового рівня членів методичної комісії з метою здійснення якісної  професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів.

2.2. Забезпечення педагогічних працівників матеріалами інформаційно-нормативного, методичного, психологічного спрямування.

2.3. Вивчення, впровадження кращого педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій в навчальний процес.

3. Зміст та основні напрями діяльності методичної комісії.

3.1. Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.

3.2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, кращого досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.

3.3. Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо.

3.4. Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.

3.5. Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання учнів.

3.6. Аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.

3.7. Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.

3.8. Організація та проведення конкурсів фахової та професійної майстерності, олімпіад із предметів, семінарів-практикумів, позаурочних виховних заходів тощо.

3.9. Сприяння написанню педагогічними працівниками навчальної літератури професійного спрямування.

3.10. Активна пропаганда щодо впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності.

3.11. Подання пропозицій адміністрації закладу щодо покращення навчально-методичної роботи в ЗП(ПТ)О, діяльності методичної ради, організації змісту атестації викладачів та майстрів виробничого навчання, їх роботи у міжатестаційний період.

3.12. Встановлення і розвиток творчих зв’язків з аналогічними методичними комісіями інших ЗП(ПТ)О вищими навчальними закладами в інтересах вдосконалення своєї роботи.

4. Права методичної комісії

4.1. Подавати пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

4.2. Звертатися за консультаціями з проблем навчання та організації навчального процесу до заступників директора з навчально-виробничої роботи, навчальної роботи, навчально-виховної роботи.

4.3. Ставити питання про заохочення своїх членів за особливі досягнення в роботі, активну участь в інноваційній діяльності тощо.

4.4. Ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений в рамках методичної комісії.

4.5. Рекомендувати членам комісії різноманітні форми підвищення кваліфікації, стажування, рівня фахової майстерності за межами навчального закладу.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора