A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Інноваційні підходи до проведення ЛПР з професії "Кухар.Кондитер"

Дата: 15.12.2018 08:31
Кількість переглядів: 2012

 

Слайд1

         Професійна освіта є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти, що забезпечує реалізацію потреби людини в оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до інтересів, здібностей,  та соціального замовлення суспільства i держави.

        Слайд 2

    Лабораторно – практична робота (ЛПР) — важливий засіб зв'язку теорії з практикою, він дає змогу учням закріпити теоретичні знання з питань технології приготування виробів та організації виробництва. ЛПР проводиться безпосередньо після вивчення відповідної теми програми, переходячи від простих до більш складних технологічних процесів.

Відомо, що  метою проведення лабораторно – практичних робіт є:

  • закріпити знання з розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій;
  •   навчити підбирати посуд, інвентар, інструмент та організовувати робоче місце;
  •  допомогти учневі закріпити знання з технології приготування кондитерських виробів та організації виробництва;
  • набути навички, необхідні для використання раціональних прийомів технології приготування виробів;
  •   навчити попереджати та усувати недоліки, що впливають на якість виробів, та проводити бракераж;
  •  дотримуватися вимог санітарії та гігієни, технічних вимог безпеки праці;
  •  економно використовувати сировину, електроенергію, воду.

        Під час проведення ЛПР з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» намагаюся активніше використовувати сучасні педагогічні технології: комп'ютеризоване навчання, інтерактивні види та форми роботи. Вони збільшують пізнавальну самостійність учнів і мотивують потребу розвитку виробничих навичок.  На уроках за допомогою інформаційних технологій  можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички й уміння, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати вміння, формувати в учнів  уміння спілкування; формувати стійку мотивацію на вивчення предмету і оволодіння професією.

Слайд 3

        На уроці лабораторно – практичних заняттях використовувалися різні засоби навчання, намагаюся урізноманітнити освітні методи і прийоми. Результативним є  використання  ІКТ (демонстрація презентацій, відео фрагментів),створення виробничих ситуацій, робота в парах,   рольові ігри тощо. Значну увагу приділяю розробці дидактичного роздаткового матеріалу, різнорівневих завдань і створенню виробничих ситуацій

Слайди 4,5, 6, фото

Слайд 7

Під час проведення  ЛПР використовую: навчальні відео презентації, фільми, комп’ютерні  презентації  як     технологічних     процесів приготування    страв,    так    і вивчення новітніх виробничих технологій.

         Учні беруть участь у створенні презентацій  технологічних  процесів. Це  сприяє  розвитку  умінь та   навичок   постановки   проблеми,   визначення   мети,   збирання інформації,  обговорення  форми  роботи  і  вироблення  оптимальних шляхів її виконання й презентації. Вони отримують випереджувальні завдання і самостійно готують доповіді, презентації, слайд – шоу. Ця робота може бути як індивідуальна, так і групова.

Кожна група або учень отримують картку-навігатор, на якій визначені джерела інформації, проте вони можуть застосовувати і інші джерела. Наприклад,

картка-навігатор Яке харчування можна вважати здоровим?

http://chudesalegko.ru/pitanie/   

  Слайд 8 Фото

        Кухня – лабораторія нашого ліцею оснащена відповідним устаткування і обладнанням, необхідним інвентарем та посудом, які відповідають вимогам Державного Стандарту професійної освіти та сприяють формуванню професійної компетентності учнів.

 Слайд 9

  Сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів застосування   проблемних   методів .  Постановка  і розв'язання  проблемних  ситуацій  використовуються  на  всіх  етапах уроку:  в  процесі  вступного,  поточного, заключного  інструктажів. Проблемні    ситуації    повинні    відображати    процес    виконання практичних    дій    та    ґрунтуватися    на    теоретичних    питаннях, пов’язаних з цією діяльністю. Пропоную вашій увазі приклади проблемних запитань:

-         Котлетна маса пісна. Яка причина: Ваші дії? (Використали дуже пісне м'ясо). Дії: треба додати шпик або натуральне сало (5-10%).

-         Котлетна маса має кислуватий присмак і запах. Яка  причина? Ваші дії (Використали житній хліб). Дії: готувати котлетну масу з додаванням пшеничного хліба І сорту).

-         При вибиванні жир відшарувався і залишився на дошці. Яка причина? Ваші дії? (Довго вибивали котлетну масу) Дії: не слід довго вибивати масу, бо погіршується якість виробів з неї.

      Під час проведення ЛПР учні  з цікавістю здійснюють пошукову роботу, результати  якої обговорюються при дегустації страв на заключному інструктажі. Заключний етап ЛПР — бракераж приготованих виробів — дуже відповідальний і важливий у формуванні професійних навичок.

Слайд 10

 Практикую рольову гру при  проведенні бракеражу готової продукції.

Наприклад, підгрупа поділена на 3 бригади по 4 учні. Кожна бригада вибирає і направляє 1-2 учасника до складу бракеражної комісії:

а) директор закладу громадського харчування;

б) інженер-технолог;

в) шеф-кухар або завідуючий виробництвом;

г) висококваліфікований кухар їжі або кухар-бригадир

Перед проведенням бракеражу комісія має ознайомитися з картками на страви, потім проводить дегустування готових страв. Спочатку пробують ті продукти, що мають ніжний смак і запах, а потім – більш гострі.

Результати бракеражу комісія записує у бракераж ний журнал, де страву оцінюють за 12-ти бальною шкалою.

  Слайд 11 фото

  Слайд 12

        Корисними і зручними у професійній підготовці учнів є робочі зошити. Розроблений робочий зошит з теми «Технологія приготування напівфабрикатів з овочів, грибів», Мета робочого зошита - допомогти учням більш глибоко вивчити навчальний матеріал предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» ,сприяти розвитку пізнавальної активності учнів спонукати їх до самостійного  вивчення теоретичної інформації  і застосування її на практиці.

         В робочому зошиті розроблені практичні завдання з виконання технологічних операцій при виготовленні напівфабрикатів з овочів, грибів, на доповнення технологічних схем, на розвиток логічного мислення, введено контрольні питання на знання термінів, понять,  пропонується визначити страву за картинкою та описати технологію її приготування.

     Слайд 13, фото титульної сторінки робочого зошита

       Корисними у своїй роботі вважаю   кейс-папки, куди входять технологічні  схеми,  інструкційні  картки-завдання, технологічні, інструкційні картки, картка самоконтролю.

     Слайд14

     Можна зробити висновок, що використання інноваційних підходів, засобів навчання суттєво підвищує ефективність викладання, наочно демонструє переваги особистісно-орієнтованого навчання, дозволяє педагогу переставити акценти в методиці викладання предмета, підвищити інтерес учня до свого предмету, дозволяє залучити до активної форми роботи на уроці як сильних учнів, так і тих, кому опанування предметом дається важче


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора