A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Урок № 30 Тема: Картоплезбиральні комбайни

Дата: 19.04.2020 18:19
Кількість переглядів: 828

Для збирання картоплі, в основному, застосовують комбайни КПК-3 і КПК-2, а також деякі зарубіжні марки.

Картоплезбиральний комбайн КПК-3 призначений для збирання кар­топлі, посадженої гребеневим способом з міжряддями 70 см на легких, середніх і важких перезволожених ґрунтах. Комбайн напівначіпний. Аг­регатують із тракторами класу 1,4; 2 і 3.

Основними складальними одиницями комбайна є два опорних котки 1, дискові копачі 2, підкопувальні лемеші 3, перший основний 5 та другий 8 елеватори пруткового типу, сепаратори шнекового типу 6 і 7, грудкопод-рібнювач 20, рідкопрудковий транспортер 9, два похилих пальчастих транс­портери 11 і 19, ковпіовий елеватор 13, транспортери (супровідний 14 та завантажувальний 15, бункер 16 вантажомісткістю 1500 кг, основна та рухома рами, два опорних пневматичних колеса 18, причіпний пристрій 21, механізми привода та гідросистема.

Опорні котки 1 (рис. 10.7) під час роботи утримують на заданій глиби­ні підкопувальні лемеші, копіюють поверхню гребенів. Вони являють со­бою порожнисті циліндри, закріплені на осі у стояках.

Дисковий копач 2 складається з двох плоских дисків, встановлених на кінцях колінчастої осі з невеликим розхилом.

Лемеші 3 комбайна мають трапецеподібну форму і в задній частині обладнані відкидними клапанами.

Рис. 10.7. Функціональна схема картоплезбирального комбайна КПК-3:

1 - опорні котки; 2 - дисковий копач; 3 - леміш; 4 - поздовжній шнек;5 - основний елеватор; 6 - центральний шнек; 7 - боковий шнек; 8 - другийелеватор; 9 - рід копру тковий транспортер; 10 - підтримувальний коток;11 - широка гірка; 12 — задній шнек; 13 - ковшовий транспортер;14 - супровідний транспортер; 15 - транспортер завантаження бункера;16 - бункер; 17 - транспортер; 18 - ходове колесо; 19 - вузька гірка;20 - грудкоподрібнювач; 21 - причіпний пристрій

 

У верхній частині дискових копачів розміщені поздовжні шнеки 4. При роботі вони переміщують скиби на основний елеватор 5 та подрібнюють їх.

Основний елеватор (пруткового типу) забезпечує сепарацію ґрунту та переміщує ворох вгору до рідкопруткового транспортера 9. Елеватор має два полотна, причому праве у два рази ширше, ніж ліве. Над елеватором розміщені три шнеки. Один нижній центральний 6 і два бокових верхніх 7. Центральний шнек подрібнює грудки і сприяє сепарації, а бокові - зву­жують масу і спрямовують її до грудкоподрібнювача 20. Шнеки являють собою циліндри, на поверхні яких закріплені гумові зубоподібні лопаті.

Відстань між прутками основного елеватора і лопатями шнеків регу­люють гвинтовим механізмом.

Грудкоподрібнювач забезпечує подрібнення грудок у звуженому потоці вороху. Він складається з вала, двох дисків, на які натягнуте гумове полотно.

 
 

Другий елеватор 8 призначений для сепарації ґрунту і транспортування бульб з домішками на широкий пальчастий транспортер 11. Останній забезпе­чує відокремлення дрібних домішок і подачу бульб у ковпіовий елеватор 13. Пальчастий транспортер є нескінченною стрічкою з прогумованого матеріа­лу з пальчиками на поверхні. Кут нахилу транспортера можна регулювати.

Над верхньою частиною похилого транспортера встановлений шнек 12, який лопатями зміщує великі домішки на вузький транспортер 19, а дрібні проходять у зазорі між шнеком і транспортером. Вузький похилий транс­портер додатково очищує ворох і подає бульби у ковшовий елеватор 13. Останній являє собою стрічковий транспортер барабанного типу з ковша­ми із прогумованої тканини.

Бункер-нагромаджувач 16 складається з рухомої і трьох нерухомих стінок, лотка і ланцюгово-планчастого транспортера 17. Місткість бункера - 1500 кг.

Робочі органи, елеватори і транспортери приводяться в рух від ВВП трактора.

Гідросистема комбайна складається із гідророзподільника, масло­проводів, гідромотора для приведення в рух транспортера бункера, гідро­циліндрів для піднімання рухомої рами та зміни положення рухомої стінки завантажувального транспортера.

Робочий процес. Під час руху комбайна опорні котки 1 переміщуються по гребенях, копіюють їх рельєф, частково руйнують і забезпечують задану гли­бину ходу лемешів 3. Диски копача 2 відрізують скибу з боків гребеня, а лемеші підрізують її знизу. Скиба стискається дисками і переміщується на основний елеватор 5. Поздовжні шнеки 4 натискають на скибу зверху, до­датково подрібнюють її, відривають частково бадилля від бульб картоплі.

 

На основному елеваторі значна частина ґрунту просіюється між прутками. Центральний 6 і бокові 7 шнеки та грудкоподрібнювач 20 розміщені над елеватором, подрібнюють грудки і сприяють інтенсивній сепарації ґрунту.

Основний елеватор 5 переміщує ворох до рідкопруткового транспортера 9. Тут бульби, грудки та інші дрібні домішки провалюються між прутками на другий елеватор, а довге бадилля, великі рослинні рештки зависають на прутках і виносяться з комбайна на поле.

На другому елеваторі продовжується сепарація вороху і одночасне пере­міщення до широкого пальчастого транспортера (гірки) 11. Оскільки транс­портер похилий, то бульби скочуються з його поверхні в ковшовий елеватор 13, дрібні домішки виводяться назовні, а решта вороху шнеком 12 спрямо­вується на вузький пальчастий транспортер 19. Тут решта бульб скочуються з його поверхні вниз, у ковшовий елеватор, а домішки випадають на поле.

Із ковшового елеватора бульби (чисті та частково з бадиллям) потрапля­ють на супровідний транспортер 14. Бадилля зависає на прутках транспор­тера, протягується між обгумованим барабаном, відривається і падає вниз, а бульби потрапляють на завантажувальний транспортер 15. Останній спрямовує їх у бункер-нагромаджувач 16. Вивантажують бульби з бунке­ра у транспортні засоби на ходу або при зупиненому агрегаті.

Ширина захвату комбайна - 2,1 м. Робоча швидкість - 2-6 км/год. Продуктивність - до 0,5 га/год.

Регулювання. Глибину ходу лемешів до 25 см регулюють гвинтовими механізмами опорних котків. Ширину захвату і ступінь стискання підрі­заного шару ґрунту дисковими копачами регулюють поворотом зігнутої осі і суміщенням отворів на кронштейні, осі та секторі стояка. Інтенсивність сепарації на основному елеваторі - зміною зазору між лопатями бокових шнеків та елеватором за допомогою гвинтових механізмів, кут похилу пальчастих транспортерів та положення заднього шнека - рукояткою ме­ханізму піднімання, а відбійного валика - гвинтовим механізмом.

Комбайн КПК-2-01 застосовують для збирання картоплі на легких, середніх і важких ґрунтах вологістю до 24%. Він дворядний, напівначіп-ний і за будовою та робочим процесом подібний до комбайна КПК-3.

Комбайн КПК-2-01 складається з підкопувальної секції (рис. 10.8), бун­кера 7, перебирального транспортера 8, супровідного стрічкового транс­портера, транспортера домішок 9, ковшового транспортера 10, заднього шнека 11, пальчастих транспортерів (гірок) 12 і 13, рідкопруткового транс­портера 15, другого елеватора 16 і основної рами, що спирається на ходо­ві колеса 14. З обох боків перезбирального транспортера обладнані місця для робітників (майданчики: лівий і правий).

Рис. 10.8. Функціональна схема картоплезбирального комбайна КПК-2: 1 - копіювальний коток; 2 — диск; 3 — поздовжній шнек; 4 — основний елеватор; 5,6111 — поперечні шнеки; 7 — бункер-накопичувач;8 і 9 - транспортери; 10 — ковшовий транспортер; 12 і 13 — пальчасті гірки;14 — опорні колеса; 15 і 16 - пруткові елеватори; 17 — леміш

До складу підкопувальної секції входять: рухома рама, котки 1, вико-пувальні диски 2, поздовжні шнеки 3, основний елеватор 4, правий 5 і лівий 6 бокові шнеки, лемеші 17.

Рухома рама підкопувальної секції в задній частині з'єднана з основ­ною рамою шарнірне, а з середньою - гідроциліндром.

Копіювальні котки 1 зв'язані з рухомою рамою телескопічними стоя­ками, обладнаними гвинтовими механізмами.

Викопувальні диски 2 попарно встановлені під кутом один до одного на зігнутій осі в стояку, який хомутами приєднано до бруса рухомої рами.

Лемеші 17 розміщені між дисками в нижній робочій зоні. Кожен з лемешів знімний, виконаний у вигляді пластини, закріпленої на двох кронштейнах, зв'язаних з нижнім брусом рухомої рами.

Поздовжні передні шнеки 3 виконані у вигляді барабана з гвинтовою гумовою стрічкою, розташовані між викопувальними дисками у верхній частині і призначені для передачі затисненої між дисками скиби до основ­ного елеватора 4. Вони сприяють руйнуванню бульбоносного шару, від­риванню бульб від бадилля і запобігають накопиченню маси в зоні між дисками 2.

Основний елеватор 4 виконаний у вигляді замкнутого пруткового полот­на, ведучий вал елеватора обладнаний прутковими барабанами для очи­щення від ґрунту прутків полотна.

Бокові шнеки 5 і 6 встановлені над полотном основного елеватора, при­значені для посилення його сепарувальної функції і звужування потоку маси, що очищається. Кожний шнек виконаний у вигляді барабана з гвин­товою навивкою з еластичних лопатей.

Другий елеватор 16 забезпечує додаткове просіювання дрібних домі­шок і переміщення вороху до транспортера пальчастої гірки 12.

Пальчаста гірка складається з основної 12 і додаткової 13 секцій. Над додатковою гіркою встановлено клапанний механізм, який забезпечує якісне відокремлення бадилля і запобігає втратам бульб.

Ковшовий елеватор - це два прогумовані паси, на яких закріплені елас­тичні ковші. Він переміщує бульби на перебиральний транспортер 8.

Під перебиральним транспортером знаходиться транспортер домішок 9 з боковими щитками і похилими стінками.

Бункер складається з двох частин: основної нерухомої і вивантажуваль­ної, з'єднуваної з першою шарнірне. Вивантажувальна частина обладнана скатним лотком.

Робочий процес. Під час руху комбайна опорні котки 1, перекочуючись по гребенях, частково руйнують грудки. Диски 2 відрізують скиби з боку гребеня, а лемеші - в горизонтальній площині. Скиба стискується диска­ми і по поверхні лемешів подається до основного елеватора. Поздовжні шнеки 3 при цьому сприяють передачі скиби до елеватора 4, подрібнюють її і частково відривають бадилля від бульб.

На основному елеваторі маса піддається активній дії бокових шнеків 5 і 6, в результаті цього проходить інтенсивне подрібнення грудок, дрібні домішки і ґрунт просипаються крізь прутки елеватора на поверхню поля. В кінці основного елеватора потік вороху звужується і передається на рідкопрутковий транспортер бадиллявідокремлювача 15, який виносить бадилля й рослинні рештки на зібране поле позаду комбайна. Бульби з рештою домішок провалюються між прутками на другий елеватор 16, через який просіюються дрібні грудки, а основна маса потрапляє на паль­часту гірку 12. Тут бульби скочуються по поверхні пальців і потрапляють в ковшовий елеватор. Деяка їх частина разом із домішками переміщуєть­ся вгору до заднього шнека 11, який пропускає під собою дрібні домішки і рослинні рештки, а решта вороху потрапляє на додаткову гірку 13. Тут бульби очищуються, скочуються вниз і потрапляють в ковшовий елева­тор. Останній передає бульби на супровідний стрічковий і далі на переби­ральний транспортер 8 і в бункер 7. Перебиральники відбирають від бульб домішки, які виносяться транспортером домішок 9 назад на зібране поле.

Ширина захвату комбайна - 1,4 м, робоча швидкість - до 6 км/год, продуктивність - 0,2-0,5 га/год. Агрегатують комбайн із тракторами класу 1,4; 2 і 3.

Регулювання. Глибину підкопування до 16 см встановлюють гвинтови­ми механізмами опорних котків.

Ширину захвату і ступінь стискування підкопаного шару ґрунту змі­нюють поворотом зігнутої осі. Інтенсивність відокремлення домішок на основному елеваторі регулюють зміною зазору між лопатями бокових шнеків і полотном елеватора. Режим роботи пальчастої гірки встановлю­ють зміною кута поверхні.

Комбайн картоплезбиральний ККЗ-2причіпний, дворядний. Агрега­тують його з тракторами ЮМЗ-6АКЛ і МТЗ-80/82. Робочі органи, елева­тори і транспортер приводяться в рух від ВВП трактора. Комбайн під­копує два рядки картоплі і за допомогою роторних барабанів, елеваторів пруткового типу, пневматичних грудкоподрібнювачів і ексцентрикових струшувачів очищає бульби від ґрунту, рослинних решток і вивантажує в транспортний засіб, що рухається поруч з агрегатом.

Ширина захвату комбайна - 1,4 м. Робоча швидкість - до 4 км/год. Глибина підкопування - до 25 см.

Зарубіжні конструкції картоплезбиральних машин- це одно- і дворядні причіпні або начіпні картоплекопачі-підбирачі, часто з боковим підкопу­ванням гребенів і самохідні машини і комбайни. Більшість картоплеко­пачів - з пристроями-підбирачами. Використовують причіпні і начіпні одно-, дво- і трирядні картоплезбиральні комбайни, самохідні картопле­збиральні комбайни на базі самохідного шасі або на базі блок-трактора. З'єднання технологічної частини машини і блок-трактора використовують бокове, асиметричне, ешелоноване і ярусне. Така конструкція передбачає вивільнення трактора і використання його на інших роботах. Всі самохідні картоплезбиральні машини, комбайни обладнані гідротрансмісією ходової частини на базі гідрофікованих мостів або гідромотор-коліс. Маса самохід­них машин складає від 8 до 13 т, а продуктивність - від 0,2 до 1,8 га/год. Тенденція в конструкціях машин на збільшення ширини захвату, зву­ження потоку вороху, встановлення збільшеної місткості бункерів з мож­ливістю вивантаження продукції без зупинки комбайна.

Комбайни причіпні RTS 5200 і RTU 550фірми ("Ваймер Верк") дво­рядні, обладнані бункером місткістю 4500 кг, вібраторами сепарувально-го транспортера і системою автоматичного вирівнювання транспортерів при роботі на схилах.

Комбайни моделі DLI і DLSфірми "Гріме" дворядні відрізняються універсальністю, різною конструкцією підкопувальних і сепарувальних робочих органів, сортувальними поверхнями тощо.

Напівначіпний картоплекопач-навантажувачнімецького виробництва призначений для роботи на легких і середніх ґрунтах. Він елеваторного типу, трирядний. Агрегатують його з тракторами класу 1,4. Робочі орга­ни приводяться в рух від ВВП трактора.

Основні складальні одиниці комбайна: опорно-копіювальні котки 1 (рис. 10.9), дискові бокові 2 і плоскі основні 3 лемеші, основний перший 4 і другий 6 елеватори, грудкоподрібнювач 5, бадиллєнапрямні пальці 7, бадиллєвидаляючий валик 8, похилий пальчастий транспортер 9, вивантажу­вальний транспортер 11, рама, механізми приводу, два опорних колеса.

Робочий процес. Лемеші 2 і 3 (рис. 10.9) підрізують скиби і передають на перший елеватор 4, де відсівається основна маса ґрунту. Далі ворох проходить в зазорі між балонами грудоподрібнювача 5, який руйнує груд­ки і маса надходить на другий елеватор 6. Тут напрямними пальцями ба­дилля спрямовується до валика 8 і виноситься на поле. Бульби падають на пальчасту гірку 9 і скочуються вниз на вивантажувальний транспортер 11 і далі - в транспортний засіб, що рухається поруч. Домішки транспортера 9 викидаються на поле.

Ширина захвату картоплекопача - 2,1 м. Робоча швидкість - до 6 км/год. Глибина підкопування рядків - до 30 см. Продуктивність - до 1 га/год.

Рис. 10.9. Функціональна схема картоплекопача-навантажувача:

1 - опорно-копіруючі котки; 2 - дисковий боковий леміш; 3 - плоский леміш (основний); 4 - перший основний елеватор; 5 - балони грудкоподрібнювача; 6 - другий елеватор; 7 - бадиллєнапрямні пальці; 8 - валик; 9 – пальчаста гірка; 10 - бульбовідбійний валик; 11 - вивантажувальний транспортер

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора